top of page

שיפור חווית לקוח באתרי   E-COMMERCE

fd9f61f3-41d5-41fb-94f2-b528f48f260c.jfif

תקופת הקורונה מאיצה כשלים וחסמים בניהול חברה

מצבי קיצון מסוג זה מייצרים אחת מן השתיים: קריסה או האצה של תהליכי ייעול והתאמה לרוח התקופה

במקרים של קריסה- בחלק מהחברות ניתן לראות סגירה של תחומי פעילות בצורה הדרגתית ו/או מיזוגים ו/או מכירה של חלקים מהפעילות לחברות אחרות. בחלקן הגדול הן מגיעות לפשיטת רגל

מסתבר, שבשורה התחתונה, הסיבות במצבי קיצון לקריסה נובעות מאותן סיבות בתקופות שפויות יותר. המפתח להצלחה  הוא הגמישות וההסתגלות

התובנה הזו איננה חדשה. מחקריו של דרווין הוכיחו זאת גם כלפי התפתחות בעלי החיים ובני האדם

:המכשולים העיקריים הם

 

תפיסה מוטעית למודל העסקי בו פועלת החברה- 

קריאת מפת השוק והתחרות בצורה מוטעית- 

מטרות ויעדי הפעילות לא ברורים ולא מתממשקים עם המציאות הקיימת- 

יכולת מוגבלת בתכנון- 

יכולת מוגבלת בבנייה ומימוש האסטרטגיה העסקית- 

חוסר ידע המביא לכלים גרועים לקבלת החלטות בדרג הניהולי- 

במחקרים המנתחים את החברות הקטנות והבינוניות שנסגרות

 כ 20% מעסקים קטנים ובינוניים נסגרים בשנת הפעילות הראשונה שלהם

כ 30% בשנת הפעילות השניה

כ- 50% עד השנה החמישית

החברות השורדות מהוות 30% מסך החברות - פרמטר משמעותי להתגברות על מכשולים קשור למודל העסקי

תבחנו היטב האם ביצעתם את הבחירה הנכונה בשווקי היעד ובחירה בפרופילי הלקוחות המתאימים, האם אתם נותנים ערך נתפס גבוה לצרכנים, האם ערוצי ההפצה שלכם יעילים, האם אתם מודדים ומשפרים את מערכת היחסים שלכם עם הלקוחות. מערכת יחסים נמדדת בהגדלת רכישות ו/או המלצה והבאת לקוחות חדשים

 

האם קיימת יציבות תזרימית, האם ההתנהלות העסקית מוכוונת רווחיות והאם מתבצעת חשיבה ופתרונות לאיתור מקורות מימון המתאימים לחברה

 

בישיבות הנהלה רבות, אני מוצא ריבוי יעדים וחוסר בהירות לכיווני פעולה, תופעה שמשפיעה על התוצאות ועל היציבות של ההון האנושי החשוב מאוד לחברה

 

חוסר היכולת של הנהלה בחברות לנווט נכון קשורה גם למידע וכלים לא מספקים כדי לקבל החלטות נכונות

 

מכשול נוסף קשור להשקעות בהכשרה ואימון (חשוב מאוד בכדי לאפשר גמישות והסתגלות)

 

קיים פער משמעותי בין ההצהרות על חדשנות והובלת שוק לבין ההשקעה בהכשרה ואימון

 

המלצות לפעולה

 

קבלת חוות דעת בסוגיות שהעליתי, על ידי גורמים, שאינם אינטרסנטים ומגיעים מחוץ לענף בו אתם פועלים

בניית מדדים בצורה אפקטיבית, כדי לבחון האם המאמצים אכן משרתים את האסטרטגיה העסקית שנבנתה

הטמעת תוכניות לפיתוח עתודה ניהולית בחברה

השקעה בהדרכות ואימונים, שישרתו את הגמישות וההשתנות של החברה במפה התחרותית בה היא פועלת

 

 

לבחינת תהליכים אלו בניתי את מוצר המאיץ

 

 https://bit.ly/2W7ppLJ : פרטים נוספים ניתן לראות בקישור

 

בהצלחה, בני פלומן

bottom of page